Dictionary

Dictionary of izhorian (Beta)

da - and

tože = also

kil'l'ua = to scream

murkina = breakfast

daaže - even, up to

elo (elon, elloa) - life

enemmän - more

fol'klora (fol'kloran, fol'kloraa) - folklore

henki (henken, henkia) - soul

hyvä (hyvän, hyvvää) - good

ihhala (ihhalan, ihalaa) - beatiful

ikkuna (ikkunan, ikkunaa) - window

ilta (illan, iltaa) - evening

itkiä (iten, itin) - to cry

itku-virsi (itku-virren, itku-virtta) - cry

joka - every

siis = then

kaaska (kaasan, kaaskaa) - story

kaik (kaiken, kaikkia) - all

kalamees (kalameehen, kalameestä) - fisherman

kalmat (kalmoin, kalmoja) - cemetry

kiittää (kiitän, kiitin) - to thank

kippuna (kippunan, kipunaa) - spark

kolt (kolmen, kolmia) - 3

kons - when

kui - why, how

kuu (kuun, kuuta) - moon

taittaa = probably

kuulla (kuulen, kuulin) - to hear

kuunnella (kuuntelen, kuuntelin) - to listen

kylmä (kylmän, kylmää) - cold

kylä (kylän, kyllää) - village

kiidos/kiitos = thanks

paššibo/passibo = thanks

ili/tai/tali = or, either

läsivä = kipeä

rohhoin = green

sinniin = blue

punnain = red

harmaa = grey

loon = next to, close to

ruttaa = hurry

pehmiä = soft

lessiä = to lie down

lapsenlaulu (lapsenlaulun, lapsenlaulua) -  lullaby

laulaa (laulan, lauloin) - to sing

laulaja (laulajan, laulajaa) - singer

laulava (laulavan, laulavaa) - one who is singing

laulu (laulun, laulua) - song

maailma (maailman, maailmaa) - world

meri (meren, mertä) - ocean

morssia (morssian, morsiata) - bride

muna (munan, munnaa) - egg

möö (meijän, meitä) - we

nain (naisen, naista) - women

neet (niijen, niitä) - they

neito (neijon, neitoa) - girl

nyt - now

oikiin - very

oma (oman, ommaa) - own

pulmat (pulmiin, pulmia) - wedding

päivyt (päivyen, päivyttä) - sun

päivä (päivän, päivää) - day

rahvas (rahvahan, rahvasta) - people

saari (saaren, saarta) - island

sannoa (saon, saoin) - to say

1 üks

2 kaks

3 kolt

4 neljä

5 viis

6 kuus

7 seitsemän

8 kaheksan

9 üheksän

10 kümmenän


Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita